இடம் பெயர்வு..காற்றின் தேடல்
முற்றுப் பெற்றதன் போது
நகரத்தில் தேடிய
அவனிடம் அடையாளமற்ற
உடல் ஒன்று ஒப்படைக்கப்பட்டது…

கோடுகளும் வண்ணங்களும்
உடலில் இருப்பதை அவன்
கண்டுகொண்டான்…
காதலியின் யோனியையும்
உடலில் இருந்து அவன் மீட்டெடுத்தான்….
குறைந்தபட்ச மகிழ்ச்சியை அது அவனுள்
தந்தது…

மிருகங்களின் வகையினை தன்
உடலில் தேடிபோது
தெருநாய்களின் ரேகைகள் மட்டும்
சுயங்களை கேலி பேசி சிரித்தது…
நடக்கும் போதும்…
சிரிக்கும் போதும்…
புணரும் போதும்…
உட்காரும் போதும்..
அனைக்கும் போதும்..
அவனுக்குள் இருந்து
ஒவ்வொரு உடலாக வெளிப்பட்டது…

அந்த இறுதி நாளில்
அவன் தன் உடலைத்தேடி
தெருவெங்கும் திரிவதாக
நண்பர்கள் கூறினர்..
எந்த உடலை என்பதான
கேள்விகள் என் மனதில்
எழுந்தது…

Advertisements

8 Comments (+add yours?)

 1. VRP. Manohar
  Dec 28, 2009 @ 07:22:44

  Your site is good. you can also contribute some articles for our website http://www.roudhrampazhagu.com
  Thanks and regards,
  VRP . Manohar

 2. κατασκευή ιστοσελίδων
  Feb 07, 2011 @ 21:46:01

  Well I really enjoyed reading it. This information provided by you is very helpful for correct planning.

 3. oliva v lancero
  Feb 10, 2011 @ 22:32:50

  If you choke a smurf, what color does it turn?

 4. Sondages Payants
  Apr 24, 2011 @ 21:11:24

  I usually don’t post in Blogs but your blog forced me to, amazing work.. beautiful …

 5. Casino Online
  Apr 25, 2011 @ 13:53:21

  Excellent post once again.I am a frequent visitor to your blog.Happy Easter!

 6. Training Online
  Jul 30, 2011 @ 19:19:40

  We’ll talk a little about what you should speak about when is shows correspondence to because Maybe this has much more than 1 meaning.

 7. marlboro shop
  Sep 10, 2011 @ 07:36:33

 8. buy art
  Sep 29, 2011 @ 18:22:25

  Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

%d bloggers like this: