!


!
காதல்…
பார்வைகள் ரயில்
தண்டவாளங்கள்…….!

மனதின் மொழிகளை
நீ தினமும்
மொழிபெயர்கிறாய்
உனது
கொள்ளும் புன்னகையால்…..!
  

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: