பாடலும் மறையலாம்
சங்கீதங்களும் உனது
குரலில் மொழியை
கேட்டு திகைகலாம்…
காற்று வரும் திசையில்
உனது வாசனை இதயத்தின்
கதவுகளை திறக்க செய்கின்றது….!

விழிகளின் வாசலை
உனது காலடித்தடங்கள்
கோலங்களை தீட்டுகின்றது…..

பூக்களின் நிறங்களை
நீ
எப்போது உனக்காகி கொன்டாய்…?

 ..

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: