• யாரோ பின்தொடர்வது போல்
என் அறையெங்கும்
விழிகளால் பார்க்கப்படும்
சந்தேகம் சொன்னவனிடம்
மீண்டும் மீண்டும் கேட்ட போதும்
அவன் சொல்வதாக கூறி
சொன்னதெல்லாம் வேறொன்றை
யாரிடமாவது என் புத்தகத்தை
கொடுத்திருப்பதாக நான் என்னிடம்
சொன்னென்……..
நேற்றிரவு ஒரு குறுங்செய்தியோடு
உறவுகள் முடிந்தன…..
முத்தங்கள் மட்டும்
அறையெங்கும்
உனது
எச்சில் வாசனையை
நினைவுப்படுத்துகின்றது…!

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: