க்ளோஸ் அப் சினமாவில் ஸென் மொழி


    

  
   The Sea That Thinks  

அங்கே ஒரு கடல் இருந்தது


நெதர்லாந்து http://www.dezeediedenkt.nl/htm/dezeediedenkt.htmதிரைப்படம் குறித்த எண்ணங்கள்


 
முழுவதும் நீராலும் அற்புதமான

அலைகளாலும் நிரம்பி ,ருந்த அந்த கடல்

அந்நிலையிலிருந்து விடுபடுவதாய் நினைக்கத்

தொடங்கிய நாளில் அனைத்து பிரச்சினைகளும்

துயரங்களும் துவங்கிவிட்டன

திரைப்படத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பு

உலக சினமா வரலாற்றின் பக்கங்களில் சினமா கலை மொழியின் தீவிரமும், ஆழ்ந்த படைப்பாக்கத்தன்மையும் மிகவும் வேகமான காட்சி ரூபத்தின் நவீன கதையாடல்களையும் புதிய திரை மொழி ஆக்கங்களையும் ஆழ்ந்த பிரக்ஞையுடன் திரை மேதைகள் தன் சட்டக வெளிகளில் நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள். காட்சி ஊடகங்களின் அதி நவீன தொழில் நுணுக்க வரவினால் சினமா கலை அதனுடைய உயர்ந்த ,டத்திற்கு சென்ற படியே ,ருக்கின்றது. ,வ்வுலகில் தவிர்க்க முடியாத நோயாக தொழில் நுட்பங்கள் வளர்கின்றது. அந்த நோயை உள்வாங்கும் தளமாக ஹாலிவுட் சினமாக் கூடாரங்கள் ,ருக்கின்றன. ஆனால் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை ஆழ்ந்த புரிதலுடனும். தேவை கருதியும் பிரக்ஞையுடனும் பயன்படுத்தும் போக்குகளை நாம் உலக சினமாவில் ,ருந்தே கண்டறிய முடியும். தொழில்நுட்ப ஜாலங்களை நம்பி ஏமாற்றப்படும் பாசிச ஏகாதிபத்திய சினமாக்களுக்கு மத்தியில் வாழ்வின் மொழியாக சினமாவை காணும் திரைப்பட மேதைகள் தன்னுடைய சுய வெளிப்பாட்டின் போதாமையாகவே தொழில்நுட்பத்தை ,னம் காண்கிறார்கள். ஒரு பக்கம் தொழில் நுட்பம் பார்வையாளனை சுரண்டுவதற்கும், மயக்மான ஒரு வெளியை உண்டாகுவதற்கும் திட்டமிட்டு பயன்படுத்தினாலும் சினமாவை வாழ்வை சொல்லும் சாதனமாக காணும் கலைஞன் தொழில்நுட்பத்தின் தேவையே தனது பிரக்ஞையை வெளிப்படுத்த போதாமையோடு உணர்கிறான். கணனி உறவுடான தொழில் நுட்பத்தினால் வெறும் பாசாங்கான அசட்டுதனமான சினமாவை மட்டுமே உற்பத்தி செய்ய முடியும். நல்ல சினமா என்பது பிரமாண்டமான ஹாலிவுட் தொழில்நுட்ப மோசடி வேலைகளில் ,ல்லை. எளிமையாக உருவாக்கப்படும் சினமாவில் ,ருக்கும் ஆன்மா பிரமாண்டமான பொருட் செலவுகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும். சினமாவில் ,ருப்பதில்லை.

கலை எப்போதுமே மிக எளிமையாலும், அனுபவத்தினாலும், வலியினாலும் மக்களின் ஞாபக வெளிகளில் தங்கி போகின்றது.

“”விஞ்ஞானம் என்பது அறிவின் எல்லையை விஸ்தரிக்கச் செய்கிறது முயற்சி, தொழில்நுட்பம் அந்த அறிவினை செயல்படுத்தும் முறையாகும்” ஐரோப்பிய, ஹாலிவுட் தொழில்நுட்ப ஜாலங்கள் மனிதமூளையை திசை திருப்பவும், மன அமைப்பை நுகர் சக்கையாக பிழியவும் மனிதனை வன்முறை உருவமாக வடிவமைக்கவும், ஏகாதிபத்திய பிரதியாக உருசெய்யவும் மட்டுமே ,வ்வகையான பாசாங்கு சினமாக்களின் வேலை ஆனால் சினமõவை சுய மருத்துவமாக கருதும் படைப்பு கலைஞன் மனிதனை ஏமாற்றுவதற்காக அல்லாமல் வாழ்வை தீர்க்கமாக சொல்லவும் மனித வாழ்வின் துயர கதையை தன்னுடைய சினமா மொழியின் மூலமாக ,னம் கண்டு தீர்க்கவும், மானுட விடுதலைக்காகவும், அன்பை விதைக்கும் ஊடகமாகவுமே எல்லாவிதமான நவீனத்துவ சினமா உத்திகளும் உலக சினமாக கலைஞனுக்கு உதவுகின்றது.; கலையும், தொழில்நுட்பமும் ,ணையும் போது சினமாவின் படைப்பாளுமை நுட்பமாக அமைந்துவிடுகின்றது. மனிதனுக்குள் ,யக்குநர் நினைக்கும் உணர்வை வெளிக்கொண்டு வர உதவுகின்றது.

 
   தொழில் நுட்பம் என்பது கலைக்கும் கலை படைப்புக்கும் நுட்பமானதொரு ,ருப்பை தருகின்றது. தொழில் நுட்பத்தை தன் கருத்தியலுக்கு தகுந்தபடி சரியாக பயன்படுத்த தெரிந்த சினமா கலைஞனால் மாஸ்டர் படைப்பை தரமுடிகின்றது.

தொழில் நுட்பங்களை எடிட்டிங், கோணம் ஒலி, ஒளி சிறப்பு சப்தங்கள், ,சை, களம், காலம், உணர்வு, சு10ழல், பின்னணி, தோற்றம் போன்றவைகளை கலை ரீதியாக பயன்படுத்தும் போது சினமா கலை சாதனமாக பரிணமிக்கின்றது. அந்த வகையில் நவீன சினமா மொழியுடன் மிகவும் எளிமையாக எடுக்கப்பட்டிருந்த தெநர்லாந்து திரைப்படமான கூடழூ குழூச் கூடச்வ கூடடிணடுண் என்ற திரைப்படம் கடந்த கேரள உலக திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டது. ,த்திரைப்படம் காட்சி கலையின் அதி நவீன உத்திகளை கையாண்டிருப்பதன் வழியாகவே மனித பிரக்ஞையை தொடவும், மனித உணர்வை தட்டி எழுப்பவும் என்றும் மறக்க முடியாத நல்ல சினமா அனுபவத்தை பார்வையாளர்களின் நினைவுகளில் தேங்கி நிற்கின்றது.

“நல்ல க்ளோஸ் அப்புகள் கவிதை போன்றவை

அவைகளை கண்களால் உணர முடியாது

,தயத்தால் தான் உணர முடியும்’

சினமா கலையின் ,டூணிதண்ழூ க்ணீ என்கிற மிக அண்மை காட்சி துண்டுகளில் தத்துவத்தையும், அதன் அழகியலையும் அதன் தொழில்நுட்ப கலைப்பயன் பாட்டையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் ,ச் ஸென் சினிமாவை வாழ்நாளில் நிச்சயம் ஒரு தரம் பார்த்து விட்டு வரவேண்டும். ஸென் வாழ்விற்கும் குளோஸ் அப் என்கிற சினமாவின் ஒரு துண்டு ஷாட்டுக்கும் என்ன உறவு? ஸென் தன்மையை ஒரு துண்டு ஷாட்டுகள் எப்படி திரை பிம்பங்களில் வெளிப்படுத்துகின்றது. ஒரு தத்துவத்தை சொல்ல ஒரு சாதாரண ,டூணிதண்ழூ தணீ ஷாட் மட்டும் போதுமானதாக ,ருந்த சாத்தியம் எப்படி?

“சில சமயங்களில் க்ளோஸ் அப் என்பது ,யற்கையான ஒரு விளக்கத்தை நமக்கு தருவது போலத் தோன்றலாம் ஆனால் ஒரு நல்லக்ளோஸ் அப் நமக்கு தெரியாத விஷயங்களைப் பற்றியும் நம்முடைய அழகிய சிந்தனையை ,தமான அக்கறையை வாழ்க்கை பற்றி நெருக்கமான உணர்வை மற்றும் விரும்பக் கூடிய உணர்வை அது நமக்கு காட்டுகிறது. நல்ல க்ளோஸ் அப்புகள் கவிதை போன்றவை.

,த்திரைப்படமும் மனதின் ஆழ்வெளிகளுக்கு சென்று மூடுண்டு கிடந்த உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பி நம்மை நமக்கே உணரச் செய்து உள் உலகத்திற்கு கொண்டு சென்று விட்டு விடுகின்றது. உயிருருவின் ,சையை ,ருப்பின் ஓசையை ,ப்படம் தன் சலன சித்திரம் வழியாக ஞபாகப்படுத்தி சென்று விடுகின்றது ,ப்படத்தை பார்த்த பின் என்னுள் எங்கே படித்த ஸெயின்ட் திரேசாவின் “நீ செய்ய வேண்டிய தெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதுதான்’ என்ற எளிமையான வாசகமே நினைவுக்கு வந்தது.

“வாழ்க்கையின் பல்வேறு விஷயங்களை நாம் ரொம்பவும் மேம் போக்காக எடுத்துக் கொள்கிறோம்.

மிகப் பெரிய விஷயங்களுக்கு காரணமாக விளங்கும் முக்கியமான பிரச்சினைகளின் ஒவ்வொரு நுணுக்கத்தையும் காமிராவானது வெளிக்காட்டியது. பல்வேறு மண் துகள்களின் சரிவுகள்தான் ஒரு பெரிய நிலச்சரிவாக மாறுகிறது. பல்வேறு க்ளோஸ்அப்கள் ஒரு பொதுவான விஷயத்தை ஒரு நொடியில் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயமாக மாற்றக்கூடியது. க்ளோஸ்அப்பானது வாழ்க்கையைப் பற்றிய நமது பார்வையை அகலப்படுத்த மட்டும் ,ல்லை ஆழப்படுத்தவும் செய்தது.

,த்திரைப்படமும் நம் மனவெளிகளின் ஆழ்ந்து போய்விட்ட வாழ்வின் மேல் எவ்விதமான அக்கறையும் அற்று பிடிப்பு தழுவிய விரக்தி அப்பிய வாழ்வின் கணங்களில், சின்னச் சின்ன சலனங்களை, நம்முள்ளேயே அமிழ்ந்திருந்த தன்னுணர்வற்ற நினைவலைகளை கிளறி விடும் போது நமக்குள் எழும் கலா உணர்வை பற்றியே ,ப்படம் தன் திரை மொழியில் விபரிக்கின்றது. “கலை மனிதனின் பகுத்தறிவை பாதிப்பதில்லை

அவன் உணர்வுகளை பாதிக்கிறது

அவன் ஆன்மாவை கலக்குகிறது

நல்ல விஷயங்களை நோக்கி அவனை திருப்புகிறது’

ஒரு திரைப்படம் நம் வாழ்வின் போக்கை விசாரணைக்குட்படுத்தும், அக்கறையற்ற வாழ்வின் பிரச்சினையின் நெருப்பு நிமிஷங்களில் நாம் கவனிக்க மறந்த நம்முடைய நிழலில் ஒளிபிம்பத்தை நம் கண்ணுக்குதெரியாத தியான சிதறல்களை மெல்லிய உணர்வுகளை, வாழ்க்கை அதன் தனித்தன்மையை புதிரை, காதலை, நிர்வாணத்தை, கிழிக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தின் பக்கங்களை, தொலைக்காட்சியை,

 (தொடரும்)

 

 
   

Advertisements

ஆகவே


ஆகவே
அதை ஏன்
செய்கிறீர்கள் என்பதுதானே
உங்களின் கேள்வி……
சும்மா இருப்பதனால் தான்
அதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன்
ஆக!
அதை செய்வதனாலும்
சும்மாதான் இருக்க
போகின்றேன்….
    12.11.2007

நிறம் என்ன பெண்ணே:


அவள்
போய்விட்டாள
அரையெங்கும்
அவளின் வாசனை
பரவிக்கொண்டிருந்தது…..
ஒரு வேலை
அவள் இருந்து சென்ற
இடத்தில
எனது தொலைந்த
இருப்பின் மறுமுகம
தென்பட கூடும்…..
என்னால்
நம்பமுடியவில்லை
மற்றொரு முறையும்
மற்றொரு முறையும்
காதலின சந்திப்புகள்
கவிதைகளுடன்
அரங்கேறுகின்றது…..

பச்சை நிறத்திலிருந்த
எனது
இருட்டறையில்
தற்சமயம்
வெள்ளை ப10ச்சிகள்
ப10ரி பார்த்தேன்..
அப்போதாவது
ஏதேனும்
வன தேவைகளாவது
வராதா என்ற
ஏக்கத்தில்….
உன் அiறியின்
நிறம் என்ன பெண்ணே:

 


பாடலும் மறையலாம்
சங்கீதங்களும் உனது
குரலில் மொழியை
கேட்டு திகைகலாம்…
காற்று வரும் திசையில்
உனது வாசனை இதயத்தின்
கதவுகளை திறக்க செய்கின்றது….!

விழிகளின் வாசலை
உனது காலடித்தடங்கள்
கோலங்களை தீட்டுகின்றது…..

பூக்களின் நிறங்களை
நீ
எப்போது உனக்காகி கொன்டாய்…?

 ..

ஒரு கடிதம்


 

  

 

 
 கடிதங்கள் மட்டும்தான் உள்ளாந்த உணர்வுகளோடு உரையாட முடிகின்ற ஒரே ஆத்மார்த ஊடகமாக தோன்றுகின்றது.
     திரைப்படம் பற்றிய கனவுகளுடன் மட்டுN;ம வாழும் எனக்கு வாழ்வின் யதார்த்தம் என்ற குரூரம் தெரியவில்லை.
     என்ன செய்வது எனக்கென்று சில சாபங்களை நானே வைத்துக்கொண்டு அவஸ்தை படுபவனாக இருக்கிறேன்…..

     ஆனால்….!
    என் அக உணர்வுகளுடன் பேசவும், என் வாழவில் மேல் அக்கறை கொண்ட மனிதர் என்ற வகையில் உங்களை மறக்க முடியாது. இன்று தொலை பேசியை துண்டித்த போது மனம் வருத்தமடைந்தது. நான் என்னை நல்லவன், தறமை மிகுந்தவன் என்று எப்போதும் எண்ணியதில்லை…..
     வாழ்கையில் பெரிதாக எனக்கு என்றும் பிடிப்பு இருந்ததில்லை….மரணத்திற்கான ஒத்திகைதானே வாழ்கை!
 ஏன்ன செய்வது வாழ்வு ஒவ்வொரு மனிதனின் மேலும் நிர்பந்திக்கும் விதியை கடக்க முடிவதில்லை…!

சினிமா இதழ் வேலைகளில் தற்சமயம் முழுமையாக மனத்தை
செலுத்த முடியவில்லை. நீங்கள் குறும்படம் வேலை திட்டங்களை
நாட்டு நிலைமை கருதி பின்போட்டது….தீடீர் தீடீரென்று சூழல்
மாற்றம் நம்மை சதா நேரமும் துன்புறுத்துகிறது. நகரத்தின் இருப்பை நினைக்கும் பயமாக இருக்கின்றது…..

     02
  
     முறிந்த மனதுடன்
;           நகரத்தின் சாயலுள்ள மனிதன்…
           நகரத்தின் இசையற்ற பாடல்கள்..!
           மனித முகங்களை இரவுகளில் வெறுப்பதாக
           நீ
           எழுதிய கடிதம் இன்னும்
           படிக்க முடியாமல்
           காலம்  விழுங்கும் நகரத்தை
           எப்படி தொலைப்பது……!
          
           எதிர்படும் மனிதர்களிடம்
           காரணமில்லாமல் சிரித்து வைக்கிறென்….
          
           ஒரு பிச்சைக்காரனாக
           அதுவுமில்லாமல்
           விளிம்பு வாசியாக….
           நடுத்தர வர்கத்து
           ஒப்பனைகளுடன்
           நான்
           சாவுகளுடன் போராடிய படி…..
          
           மிகுதியாக இருக்கும்
           வாழ் நாட்கள்
           ஒரு உலக சினிமாவுக்கான
   கனவுகளுடன்…..!
இரவு:11:00 மணி    2007.2.22

தழிழ் சினிமாவும் தழிழ் ரசிகனும்


 •      ரசனை பற்றிய ஒரு அவதானம ; 
     
  ஒரு படத்தின் பண்பாட்டுப் பின்னணி அதன்
  வெளிப்பாட்டுமுறையைப் பெரிதும் தீர்மானிக்கிறது.
  அப்பண்பாட்டுடன் அறிமுகம் ,ல்லாத ஒரு
  ரசிகரின் ரசனை முடிவை அது பாதிக்கக் கூடும்.
                    -புத்ததேவ் தாஸ்குப்தா-
  ஒரு புதிய திரைப்படமொன்று வெளியிடும் நாளில் ஏற்படும் பரபரப்பைபும்,
   பதற்றத்தையும் நாம் தழிழக திரையரங்குகளில் மட்டுமல்ல, ,ன்று உலகெங்கும்
  சகித்தபடிதான் தரிசிக்கின்றோம். ,ந்த பரபரப்பும் விளம்பங்களும் தழிழ் சினிமாவுக்கான
  அங்கீகாரமாக நாம் கொள்ள முடியாது. ஒரு படைப்புக்கான அங்கீகாரம் என்பது ஆத்மாவின்
  ,ருந்து வர வேண்டும், பாசாங்கு உணர்வுகளிலிருந்தும் புனையப்படும் விளம்பரங்களின்
  வகைகளிலிருந்தும் ஏற்படுவதல்ல. தழிழ் சூழழில் அங்கீகாரம் என்பதெல்லாம் ,ப்படிதான்
  அடையாள அரசியலிலன் பின்னனியில் சாதிய,மேலாதிக்க அடையாளத்துடன் ஒரு தனி மனித
  அங்கீகாரம் தீர்மானம் கொள்கிறது. எப்போதும் தழிழ் சினிமாவுக்கான ,ந்த ரசிகர்களின்
  ரௌடித்தனங்கனை நாம் எப்படிதான் ரசிக்கிறோம் என்பதை விட ,ந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தும்
  சினிமாவை வியாபாரம் செய்யும் முதலாளிகளின் விளம்பர தந்திரம்தான்.

ஒரு நடிகனுக்கு ரசிகர் மன்றம் வைப்பதென்பது அவனுடைய ரசனைக்கான அங்கீகாரம்
என்பதை தாண்டி அவனுடைய பிழைப்புக்கான உத்திதான். கமலஹாசனின் தசவதாரம்
திரைப்பட திரையிடும் முதல் நாளிலன் போது ஏற்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் பற்றி படித்த போது
மனதில் ரசிகன் பற்றிய ஒரு வகையான கேலிச்சித்திரம்தான் ஞாபகம் வந்நது.

ஒரு உயர்ந்த கலை படைப்பை ரசிப்பதற்கு உயர்ந்த ரசனை வேண்டுமா?
ரசனை என்பது என்ன? ரசனையை பற்றிய வியாகியானமங்களை குறித்து பேச துணியும்
போது ரசனை என்பது ஒரு மனிதனுக்குள் ஏற்படுகின்ற உணர்வுகளின் வெளிப்பாடுதான்.
குறிப்பிட்ட படைப்போடு தன் ஆன்மாவை லயிக்க வைக்கும் நிமிசங்களையே ரசனை என்கிறோம்.
அதிலும் ரசனை என்பதை வேறு ஒரு கோணத்தில் பார்கும் போது அது மேட்டுக் குடி வாழ்வியலின்
வன்முறையாகதான் சொல்ல தோன்றுகிறது.

ரசனை என்பதை வன்முறையாக மாற்றும் மேற்கத்திய பிரமாண்ட ஊடகங்களின் பின்னணியுடன்
ஒரு சராசரி பார்வையாளனின் வாசக திறன் என்பது சுயத்திலிருந்து வெளிப்படுவதில்லை,
தனக்கு தெரியாமல் தனக்குள் திணிக்கப்படும் தன்னை தீர்மானிக்கும் கண்ணாடியை மேற்கத்திய ஊடங்கள்தான் புனைகிறது. ,ப்படியான சூழலில் தொலைக்காட்சிகளில் மேற்கத்திய சினிமாக்கல்
காட்டப்படும் குரூரமான குருதி கொட்டும் காட்சி வன்முறைகளை நாம் ரசனை என்ற பெயரில்
ரசிக்கும் மனோ நிலையில்தான் நமக்கு முன்பு நம் கண் எதிரே நடக்கும் ஒரு குண்டு வெடிப்பையும்,
உயிர் ,ழப்பையும் நாம் பார்த்து எவ்விதமான சலனமும் ,ல்லாமல் நடக்க முடிவது ,தனால்தான்.
உயிரின் பெறுமதியை மரணம் பற்றிய அதிர்வை நம் காலத்து மனிதர்கள் பெருமளவில் ,ழந்து
வி;;ட்டார்கள். ஊயிரின் பெறுமதி என்பதை ,ன்று மேற்கத்திய ஊடகங்கள் தரும் பிரமாண்டமான
செய்தி அறிகையோடு தீனியாக்கப்படுகின்றது.

ஈராக்கில் தினம் வெடிக்கும் வெடி குண்டுகளுக்கு நாம் எந்தளவுக்கு நமது சுயத்தை அர்பனித்து தியானிக்கின்றம் என்பதை நாம் நம்மிடைமே கேட்போம்.

ரசனையை தீர்மானிக்கும் சக்திகள் நாம் நினைப்பது போல நம்முடைய சுய விறுப்பு வெறுப்பிலிருந்து
உருகொள்வது ,ல்லை. அது தீர்மானிக்கப்படுவதும், முடிவெடுக்கப்படுவதும் தன்னிலிருந்து அல்ல.
தன்னுள் திணிக்கப்பட்டிருக்கும் கருத்தியல் என்பது தான் தேடி சேகரித்த அறிவு ,ல்லை
என்பதை நாம் உணரும் போது நம் அறிவுக்கும் உணர்வுக்குமான ,டைவெளியை பற்றிய வெற்றிடத்தை நாம் நன்கு உணர முடியும்.

ஒரு கலை படைப்பை ரசிப்பதற்கு ,ங்கு தடையாக ,ருப்பவைகள் எவை?
அறிவு பற்றிய நமது ஜரோப்பிய மைய வாத சிந்தனையின் கறைப்பட்ட தன்மையிலிருந்து
நமக்கான சுயமான ரசனையை மீட்டெடுப்பதற்கு நாம் கடினமாக முயல வெண்டும்.
எந்த ஒரு சினிமாவையும் பார்ப்பதற்கனை ரசனை மாற்றத்தை நம்மில் ஏற்படுத்தாத போது நாம்
நல்ல சினிமாவை உள்வாங்குவதற்கான அருகதையை பெறுவதற்கு நம்மி;;டம் ரசனை மாற்றம் நிகழ
வேண்டியதன் தேவையை உணர்வோம்.

உண்மையான ரசனை என்பது சுயமான புரிதலில் ,ருந்தும், தெடலின் மூலமாக வருவது.
அந்த ரசனை மாற்றம் படைப்பையும் தர வல்லது. வெகுஜன சினிமாவில் ,தற்கான வாய்புகள் எப்போதும் ,ருப்பதில்லை. ஏனென்றால் அது ரசனையை வளர்த்தெடுப்பதற்காக உருவாக்கப்படும்
மக்கனின் சினிமா அல்ல. மக்களின் ரசனையை மலினப்படுத்தி அதன் மூலம் வியாபாரத்தை தக்க
வைக்கும் தந்திரம்.

       ஓவியம் என்பது அறிவிலிருந்து வரும் விஷயமல்ல.
       உங்கள் பார்வையிலிருந்தும் அனுபத்திலிருந்தும்
       வருகிற விஷயம். நம் ஊர்க் கலைஞர்கள் 
       ஆளுயர் அய்யனார்களை, அவர்கள் ஓவியத்தையும்
      சிற்பத்தையும் முறைப்படி கற்றுக் கொண்டா செய்கிறார்கள்,
      அவர்கள் பார்த்தார்கள் அனுபவித்தார்கள் உருவக்கினார்கள்.

ஏன்று மறைந்த ஓவியர் கே.எம்.ஆதிமூலம் கூறுவது கூட கலையை ரசிக்கவும்,
தரிசிக்கவும், அதை படைக்கவும் அறிவு சார்ந்த ரசனை தேவையற்றது. அறிவிலிருந்து கலையை
ரசிக்கவும் படைக்கவும் முடியாது. உணர்விலிருந்துதான் நாம் நல்ல கலையை ரசிக்கவும் படைக்கவும்
முடியும். உணர்வு நலைதான் ஆத்மாவை பற்றிய வாசலை திறக்கும் சாவி. அந்த சாவியை தேடி
போகும் கலையும் கலைஞனும் சாகா வரமுள்ள ஆத்மாவாக பரிணமிப்பான்

• தினமும்…


உனது முகம் பார்க்கும்
கண்ணாடியை தினமும
;நான் பார்கும் திசைக்கு
எடுத்து வருகிறது
கணிபொறி சில்லில்
சூழும் உனது வரையறுக்கப்பட்ட
வார்தைகளில் எப்போதும்
அவமதிக்காத சிறு சலனங்கள்
எனக்குள் தீச்சுடரை மூற்றுகின்றது….

நிறைய பேசுவதற்கு முயன்றும்
இறுதியில்
கருனையற்ற காலத்தை
சபிக்கும் தருணங்களை
சுமந்து வெறுமையை
ஒவ்வொரு நாளும்
எனக்குள் புதைக்கிறேன்…..
 எரியும் உனது
நினைவுகளுடன்…..

Previous Older Entries